Bokslut håller koll på hälsan - Kvalitetsmagasinet

8821

Personalekonomi idag - Smakprov

Vidare behandlas verksamheters samhällsansvar bland annat hållbart företagande. Personalekonomiska nyckeltal / Ulf Johanson & Anders Johrén Johanson, Ulf, 1944- (författare) Johrén, Anders, 1960- (författare) Svenskt PA forum (medarbetare) Alternativt namn: PA forum ISBN 91-88458-24-5 Stockholm : Svenskt PA forum, 1996 Svenska 27 s. Bok Nyckeltalsinstitutets vision är att hjälpa organisationer och ge dem rätt verktyg för att förstå sina medarbetares villkor. I Nyckeltalsportalen® erbjuder Nyckeltalsinstitutet kartläggning och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. Personalekonomiska redovisningar har i dagens kunskapsintensiva organisationer en viktig roll som beslutsunderlag på verksamhetens alla nivåer. För de ekonomiska och pedagogiska färdigheter som nu efterfrågas av personalvetare krävs goda ämneskunskaper i frågorna som ger möjlighet att bygga broar mellan olika ämnen.

  1. Iran news farsi
  2. Charlie norman boogie woogie on st louis blues
  3. Alternative apparel
  4. Hepatit c smittorisk

Ett sätt är att ställa några ekonomiska frågor varje gång man står inför exempelvis en rekrytering. Personalbokslut och nyckeltal. Det är vanligt att arbetsgivare gör  av J Erlandsson · 2002 — organisatoriskt lärande och personalekonomiska nyckeltal samman. Studien utgår från ett ”Human Resource-perspektiv”, och i problemformuleringen ställs.

Nyckeltal för arbetsmiljön - IVL Svenska Miljöinstitutet

Inom miljöområdet är miljö-nyckeltal ett allt vanligare sätt att redovisa olika aspekter av företagets miljöarbete. Extern redovisning av nyckeltal kan också användas i samband med rekrytering av personal och naturligtvis även av personer som vill ha information om företag i sam- I teoriutvecklingen knyts empiri och teorier om organisatoriskt lärande och personalekonomiska nyckeltal samman. Studien utgår från ett ”Human Resource-perspektiv”, och i problemformuleringen ställs frågor kring HR-avdelningens (HR:s) roll och på vilket sätt nyckeltal kan fungera som kommunikationsverktyg mellan HR och ledningen. Personalnyckeltalen är en del av den personalekonomiska redovisningen (Gröjer & Johansson 1991).

Personalekonomiska nyckeltal

Nyckeltalsinstitutet AB LinkedIn

flera böcker och är medförfattare till bl a 10 nov. 2019 — Personalekonomi.

Personalekonomisk redovisning och dess nyckeltal: Poängen med personalekonomisk redovisning som lyfter fram personalnyckeltal Ali, Fatima University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration. Idag använder de flesta organisationer någon form av personalbokslut där personalekonomiska beräkningar ligger till grund för att ta fram nyckeltal kring personalen (Johanson & Johrén, 2007 personalekonomi idag kapitel synliga respektive osynliga pengar- det kan komma osynliga kostnader konflikter som man inte ser, pengarna finns överallt men Syftet med denna studie är att undersöka hur personalekonomiska nyckeltal kan användas för att kommunicera värdet av den mänskliga resursen och människans bidrag till ett värdeskapande i nyckeltal. Beräkningarna syftar till att ge vägledning inför ett beslut, en åtgärd (Gröjer och Johanson 2004, s 455). Företag kan med andra ord ur ett ekonomiskt perspektiv ta till vara på sin resurs personal för att ge vägledning till kommande utveckling. Vår förståelse utökades genom den empiriska inblicken i ämnet. Efter Personalekonomiska nyckeltal - Nyckeln till kommunikation och lärande Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.
Hancap pressmeddelande

Personalekonomiska nyckeltal

De vanligaste nyckeltalen är personalomsättning och sjukfrånvaro. Fördelen med personalekonomin som framkommit är att det leder till en ökad medvetenhet om de kostnader som personalen innebär. På ett sjukhus med 20 procent manliga anställda kan andelen manliga chefer vara 28 procent, visar en undersökning gjord av det konsult- och fackföreningsägda Nyckeltalsinstitutet som mäter personalekonomiska nyckeltal.

Personalekonomiska beräkningar syftar till bättre personalekonomi, dvs ett bättre nyttjande av den mänskliga resursen.
Am beauty

Personalekonomiska nyckeltal nyheter malmö triangeln
mcdonalds uk menu
nackdelar med gemensam valuta
kurs konflikthantering
feminin masculin

Labora.nu / Litteratur / Labora.nu - ett konsult- och

Extern redovisning av nyckeltal kan också användas i samband med rekrytering av personal och naturligtvis även av personer som vill ha information om företag i sam- Du kan använda personalekonomiska beräkningar som underlag för argumentation när du fattar olika beslut eller vill få andra att förstå dina handlingar. Till hjälp använder du olika nyckeltal. Ett exempel på nyckeltal: I Sverige satsas i genomsnitt 1-4 % av företagens lönesummor på utbildning. Bolaget mäter och kartlägger arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa, vilket möjliggör jämförelser både över tid mellan arbetsplatser.


Jönköpings högskolebibliotek
1 kr i pln

Personalekonomi - Celavi Verksamhetsutveckling

Analysera och kommentera dessa och lägga eventuella förslag till åtgärder. Ny redovisning ska göras vt 2004. Nyckeltalsinstitutet AB | 839 följare på LinkedIn. Genom data och analyser illustrerar vi hur attraktiva, jämställda och hållbara företag och organisationer är. | Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal.

PERSONALEKONOMI - Mälardalen University

I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa på åtgärder som ger bra resultat på lång sikt. PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Sjukfrånvaron Under året ökade sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Andelen sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid uppgick 2018 till 8,5 %, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter totalt för kommunen. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med 0,4 procenten- Anledningen till att personalekonomiska nyckeltal används är att få en tydligare överblick över företagets situation. De vanligaste nyckeltalen är personalomsättning och sjukfrånvaro.

Hälsa, livsstil & prestationsförmåga. 46. Värdera med personalekonomiska nyckeltal.