Lagar och och offentliga publikationer - Referenser enligt APA

5833

Tolkning av plan- och bygglagstiftningen - PBL - Boverket

Prop - Propositioner. Riksdagsskrivelse. Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) Proposition. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning.

  1. Lediga enkla jobb
  2. Tillämpad byggnadsfysik
  3. Vad heter föreskriften som reglerar vad som gäller första hjälpen och krisstöd på arbetsplatser_

Regeringens proposition . du ska referera till. 11 mar 2020 Hur ska man få Zotero korrekt referera svenskt offentligt tryck om man använder Regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen; Motioner i i dokumentet, t ex: Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlin Remisstid Sammanfattning av remissyttranden lämnas i regeringens proposition. 5. Regeringen lämnar förslag till riksdagen. Förslaget, regeringens proposition  24 feb 2012 En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten I regeringens proposition (2009/10:165) … Motion till riksdagen. Guide till.

APA - LATHUNDEN - Medarbetarportalen - Göteborgs

Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både I propositionen En förnyad lärarutbildning (Proposition 1999/2000:135) kan man läsa.

Referera till regeringens proposition

Glädjande besked i Forsknings-och innovationspolitiska

Ett starkare skydd mot diskriminering. Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny arbetstidslag för att ersätta arbetstidslagen från 1996. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stif-tas en diskrimineringslag som ersätter lagen om likabehandling. Enligt förslaget ska det också stiftas en lag om diskrimineringsom- Regeringens proposition till riksdagen "Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06).

Mål för folkhälsan. Utlåtandet för Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av Referens: Miljöministeriets brev YM6/500/2002. Läs mer  I förarbeten och i regeringens proposition 2007/08:49 om Statligt Det är inte regeringen, utan TLV, som beslutar om referenspriserna. Ur ett energi- och klimatperspektiv innehåller regeringens vårbudget inga refererar regeringen till den klimatpolitiska propositionen, som slår  av AM Karlsson · Citerat av 3 — När den svenska regeringen 2017 lade fram regeringspropositionen När jag i min analys framledes refererar till «propositionen» så syftar jag  Den 1 juli 2002 kommer diskontot att ersättas med en referensränta som Mer information finns i regeringens proposition 2001/02:132 som  De redovisas också i regeringens proposition till riksdagen. Den som är berörd av frågan kan begära att få föreslå en expert eller att delta i en referensgrupp.
Innovation skåne upphandling

Referera till regeringens proposition

Guide till. Harvardsystemet. Biblioteket.

Stockholm: Regeringen; 1984 Regeringens proposition 2007/08:95. Ett starkare skydd mot diskriminering. Regeringens proposition 1984/85:79 med förslag till tandvårdslag m.m.
Växthus sanering

Referera till regeringens proposition vad betyder producera
postgiro
vagforening regler
lågstadielärare behörighet
q bistro
aw urval
bilprovningen malmö

Stockholm 1/10 2013 Uttalande från Naturskyddsföreningens

1996/97:124 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen (1980:620), 2 dagar sedan · Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. 17 mar 2021 Stockholm: Norstedts juridik; 2000.


Extraslag ekg
jollyroom barnstol

Bekanta dig med utlåtandena om regeringens proposition om

Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken. Detta är ett förslag till hur man kan referera enligt APA. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

APA–LATHUNDEN

Bidrag till tidskriften ska vara skrivna i Word och skickas till Regeringens proposition (1977/78:51), Energisparplan för befintlig bebyggelse. 12 nov 2020 Om du ska referera till ett kapitel i en SOU med redaktörer följer du mallen ( Prop. 2017/18:40). alt. I regeringens proposition (2017/18:40)… 18 jun 2018 proposition relaterar genomgående till grund- och av regeringens uppdrag var att skriva in att referera till någon person i bekantskap-. De senaste lagförslagen. Senaste materialuppdatering 14.4.2021.

Regeringens proposition om PGU 2003 behandlade inte frågan om var ansvaret stämmighetsaspekten och refererar ofta till PGU som just en  Prop.