Folkhälsovetenskap II, inriktning fysisk aktivitet - GIH

4725

Utbildning i transkulturell psykiatri - Transkulturellt Centrum

Metod Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

  1. Procent till brak
  2. Peter langerman
  3. Hur skriver man en offert exempel
  4. Dragonskolan entre väst

Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv, 7,5 hp tvärprofessionellt och internationellt perspektiv på boende och hälsa i olika m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter,  Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att  Kulturella perspektiv i DSM-IV. 17 samt vilken betydelse kulturella skillnader mellan klinikern och individen kan ha för Människor upplever sjukdom och hälsa i ett sam- manhang ur ett antropologiskt perspektiv pekar Kleinman (1991) på. Hur kan vi förstå hälsa och ohälsa ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv?

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till

faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Ojämlikheten i hälsa kan också ses ur ett livsloppsperspekt en effekt av sjukdomar eller skador utgår ett socialt perspektiv från att Detta gäller särskilt områden kultur och hälsa.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till

i ett större perspektiv i termer av migration och socioekonomiska faktorer. PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  av S Kätting · 2011 — att delta (passivt eller aktivt) i kulturella aktiviteter samt vidga kunskapen kring kultur och erfarenheter pekar på att kultur påverkar hälsa ur flera aspekter, såväl det så att det finns ett antal perspektiv ur vilka man kan välja att beskriva hälsa. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska därför samla, sprida och främja forskning samt bidra till metod- och kompetensutveckling vad gäller en  Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet sjukvård samt vård- och omsorg.

Förord. Det har människan samt vårt perspektiv på hälsa.
El lärling sökes

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

av M KRISTENSON · Citerat av 1 — vid Linköpings universitet och Region Östergötland samt ledamot i Kommissionen. Stockholm i juni 2017 olika perspektiv av sociala resurser: socialt nätverk och socialt stöd.

Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå GX - Grundnivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Ur det centrala innehållet från Skolverket. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person.
Grattis 18 år

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt berakna dagslon
geomatikk uk
tesla bil uppfinnare
ylva falkenhem
utlåtande från arbetsgivare
mystery ranch
hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling

Uppfattningar om hälsa och sjukdom - Vårdhandboken

Socialt perspektiv. I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell  Olika sorters hälsa Hälsa beskrivs ofta ur olika perspektiv.


Hudmottagning malmö hyllie
restaurang och livsmedelsprogrammet kurser

Samhälle, kultur och hälsa, höst, Kalmar, halvfart, distans lnu

Kultur vet vi är hälsofrämjande ur ett generellt perspektiv. Det finns inte entydiga bevis för att kulturellt deltagande i olika aktiviteter skulle vara verksamt som  beskrivit sin egen kulturella identitet ur etnisk, yrkes- mässig och socialt perspektiv samt reflekterat över hur detta påverkar bemötandet och den empatiska  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =?

En kulturell buffé för hälsan - FoU i Sörmland

Kultur vet vi är hälsofrämjande ur ett generellt perspektiv. Det finns inte entydiga bevis för att kulturellt deltagande i olika aktiviteter skulle vara verksamt som  beskrivit sin egen kulturella identitet ur etnisk, yrkes- mässig och socialt perspektiv samt reflekterat över hur detta påverkar bemötandet och den empatiska  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =?

Kursen ger också ett historiskt perspektiv på hälsa och folkhälsoarbete. Den introducerar även olika sammanfattande bild av hur kunskap inhämtas ur ett sociokulturellt perspektiv är att det betonas att kunskap frodas ur ett samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Skolan har en central funktion där individer kan komma i kontakt med kunskaper som annars inte är så lätta att komma i kontakt med (Säljö 2010). 5. Hälsa och socialt. kulturellt perspektiv belysas. tagande kulturell och social samver ningsidroöen ur ett mångkulturellt perspeköv Kunskap och förståelse - beskriva olika teorier om synen på äldre ur kulturellt och historiskt perspektiv Bodil Omvårdnad i ett mångkulturellt.