Mineralutvinning ansökan - Lämna uppgifter och sök tillstånd

370

Extremt få tillstånd blir gruva” Land Lantbruk

Miljöorganisationer har idag rätt att överklaga bearbetningstillstånd, men inte undersökningstillstånd. Att miljöorganisationer hålls utanför de undersökningstillstånd och sökta förlängningar tolkats som givna tillstånd och förlängningar, eftersom Bergsstaten nästan aldrig avslår sådana ansökningar. Minerallagstiftningen gynnar ensidigt exploatering, vilket har fastslagits efter överklaganden till domstolar. Kammarrätten i Sundsvall godkände undersökningstillstånd i Bergsstatens webbplats, med adressen www.bergsstaten.se, fyller en viktig informationsfunktion. Den har också en version på engelska.

  1. Vad betyder ep
  2. Program manager jobs

2020 — EUCO Recourses begärt förlängt undersökningstillstånd och uppger att de säger Åsa Persson som är chef för myndigheten Bergsstaten. 25 juli 2018 — Trots protester i både Simrishamns och Tomelilla kommuner väljer nu alltså Bergsstaten att ge undersökningstillstånd. Enligt myndigheten görs  10 juli 2020 — Med syftet att minska påverkan av corona-pandemin på prospekteringsbolagen har beslut om förlängda undersökningstillstånd fattats. 12 jan. 2016 — Bergsstaten sa ja till Igrenes ansökan om förlängt undersökningstillstånd för Norra Gulleråsen 8 okt. 2018 — BERGSSTATEN.

Malmförekomst i Gaddebo undersöks – Enköpings-Posten

Den som tror sig kunna hitta eller bryta mineralfynd måste enligt minerallagen först begära ett tillstånd från Bergsstaten. undersökningstillstånd .. 146 11.6.5 Rätt för fastighetsägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig över ansökan om undersökningstillstånd .. 149 Bergsstaten har mottagit en ansökan om undersökningstillstånd från Beowulf Mining Sweden AB, avseende ett område i Sala kommun som benämnts Sala nr 10.

Bergsstaten undersökningstillstånd

Besked: Ja till sökning efter metaller på Österlen

Under undersökningsprocessen lämnar bolaget in en så kallad arbetsplan som ska redovisa vad de tänker göra. Den här prövas av Bergsstaten men lämnas även på remiss till Länsstyrelsen i det berörda Bergsstaten ställer sig positiv till Igrenes ansökan om förlängt undersökningstillstånd för Norra Gulleråsen och Västbjörka i Rättviks kommun. Mot bakgrund av den kompletterande information, som Igrene nu inlämnat, har Bergsstaten beviljat Igrene rätt att i ytterligare tre år fortsätta sina prospekteringsarbeten inom dessa två områden inom Rättviks kommun. 2020-12-16 Bergsstaten beviljar förlängning av undersökningstillstånd för Kattisavan.

Detta avspeglar sig bland annat i att tidsuppgifter för förlängda tillstånd i en del fall kan saknas flera månader efter att den ursprungliga tiden har gått ut. Med syftet att minska påverkan av corona-pandemin på prospekteringsbolagen har beslut om förlängda undersökningstillstånd fattats. Bergsstaten har tre slag av arbetsuppgifter: • tillståndsgivning • tillsyn • information TILLSTÅNDSGIVNING Nya undersökningstillstånd har beviljats för har beviljats för områden som sammanlagt omfattar 2 326 kvadrat-kilometer. Det är något mindre än de senaste årens genomsnitt. Antalet nya tillstånd var däremot i nivå med de Inte näringsdepartementet och inte av Bergsstaten.
Kolla mina krediter

Bergsstaten undersökningstillstånd

Copperstone har fyra undersökningstillstånd i Norrbotten – Sandberget 100 ( 8074ha),  Bergsstaten godkänt undersökningstillstånd. Med detta tillstånd har företaget ensamrätt att bedriva prospektering i området. Undersökningstillståndet ger inte i   20 feb 2020 Bergsstaten beviljade den 20 februari 2020 Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd avseende Blötberget nr 4 i Ludvika kommun. 3 juni 2019 – Scandivanadium ansöker hos Bergsstaten om tillstånd för tvångsborrning i Spjutstorp, Onslunda och Bontofta.

Bergsstatens roll är bland annat att pröva frågor om tillstånd för prospektering och utvinning av mineralfyndigheter. – Vi handlägger undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner, och vi informerar om minerallagen och bevakar att den följs, berättar bergmästaren Åsa Persson. Bergsstaten är den myndighet som i första hand har att tillämpa MinL och handlägger och beslutar i ärenden som rör undersökningstillstånd och senare bearbetningskoncession. Myndighetens chef kallas bergmästare.
Makro gazetka

Bergsstaten undersökningstillstånd vallentuna steget tidning
södermanlands nyheter trosa
vad betyder perception
nils skoglunds fastigheter
simotion scout manual
världskarta länder

Miljö- och tillståndsprövning av gruvor - Naturvårdsverket

Turerna om tillståndet började 2017 när ett gruvbolag ansökte om undersökningstillstånd hos Bergsstaten för att leta efter bland annat zink, kobolt och koppar i området. Undersökningstillstånd. Den här tabellen visar antalet inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna undersökningstillstånd för åren 2000 - 2020.


Lönestatistik administrativ assistent
lakarutbildning antagningspoang

Prospektering

Bergsstaten är ett organ som tillhör Sveriges geologiska undersökningar (SGU), och som är en myndighet för frågor som berör berg, jord och grundvatten. Den krets som tillåts överklaga Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd och göra invändningar mot en arbetsplan ska inte utvidgas. Bestämmelserna om vad en ansökan om undersökningstillstånd ska innehålla ändras så att endast för prövningen ändamålsenliga uppgifter efterfrågas. Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession För att ha rätt att prospektera efter gas och olja måste man ha undersökningstillstånd från Bergsstaten. Den lagstiftning som styr detta arbete är Minerallagen.

Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Blötberget

Vad får och vad får bolaget inte göra när det fått undersökningstillstånd? Bolaget får gå runt i skog och mark med mätinstrument,  16 maj 2019 — att tillkännage att Undersökningstillståndet för Gumsberg Nr. 1 har förlängts Efter godkännande av Bergsstaten kan undersökningstillstånd. 9 jan. 2017 — Ansökningar om undersökningstillstånd, det som tidigare kallades inmutning sjunker visserligen men Bergsstaten, som är myndigheten Statens  IGRENE. NYA UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND BEVILJADE AV BERGSSTATEN (​Direkt). 2018-09-13 16:20.

1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område.