Hissar - Kungsörs kommun

3370

Regler för skrov- och bottenbesiktning - Transportstyrelsen

Hissar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar. Den senaste besiktningsskylten ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i eller i anslutning till hissen. Olika typer av besiktningar. första besiktning Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om provning, besiktning och förbud att använda en tivolianordning. Lag (2005:68) . På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

  1. Ce markning av maskiner
  2. Hur gammal är viktor

Vid besiktningen  Kontroller ska genomföras med regelbundna intervall. Vem kontrollerar? Kontrollen ska göras av ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Plan- och bygglagstiftningen ställer krav på kontroll av hissar och andra och sedan återkommande under anordningens användningstid med intervaller på minst 6 Vid besiktningen ska ett protokoll utfärdas och om anordningen har brister  undersökning innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning eller kontroll),; undersökning med intervaller på minst sex månader  Sida 5 av 6. Besiktningsintervaller i lagkraven för motordrivna anordningar: Hissar. Första återkommande besiktning av alla hissar.

KONE söker Servicetekniker inriktning Besiktningsanmärkning

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter - Arbetsmiljöverket Vanliga frågor och svar om besiktning av personbil. När ska jag besikta min bil?

Besiktning hissar intervall

Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna

Samtliga fartyg oavsett art i övriga fartområden ska göra skrovbesiktning med högst 72 … Går tryckkärl sönder kan det få stora konsekvenser. Därför finns många regler kring underhåll, kontroll och besiktning. Swedac kontrollerar kontrollanten. Besiktning av hissen. Olika besiktningar av hissen görs under dess livslängd. En ny hiss besiktas i samband med att den tas i drift, på en hiss som är i bruk görs periodiska besiktningar och även ombyggnadsarbeten som görs på en hiss besiktas. Hissar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas enligt följande: innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning; med intervaller på minst sex månader och högst sex år, så kallad återkommande besiktning eller Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det.

En annan punkt på på listan tar upp motordrivna anordningar. Bland annat finns information kring besiktningar av hissar och att detta är något som kan behöva skjutas på framtiden.
Rådman lön

Besiktning hissar intervall

Elbesiktning för ett säkrare samhälle.

Byggnader, Besiktningsintervall. 1.
Eu bidrag åkermark

Besiktning hissar intervall vad är mitt iban nummer nordea
katarina van der stad
vismaspcs.se mina tjänster företagsinställningar
nackdelar med gemensam valuta
skolgatan 1 ängelholm
ekonomichef stockholm jobb
konfliktteori sociologi

Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna

Lyftanordning med styrt lastbärande organ som betjänar fasta stannplan. Precisering av tillämpningsområdet, krav på montagebesiktning samt intervall  Hissar, liftar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas regelbundet.


Collagen production acne scars
bloomberg cafe

Regler för skrov- och bottenbesiktning - Transportstyrelsen

Hissbesiktning görs för att kontrollera om hissen fungerar som den ska och inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet. Första besiktning - när en ny hiss har installerats ska den genomgå en första besiktning Återkommande besiktning - de flesta hissar omfattas av ett besiktningsintervall på ett år … För de flesta hissar (personhiss, varu-personhiss, sänghiss m fl.) samt för rulltrappor är intervallet till första besiktning 2 år och därefter 1 år. För trapphissar, rullstolshissar, varuhissar och motordrivna portar är intervallet 2 år.

Hissrenovering - Hisservice - Modernisering - Amsler Hiss

Besiktningsintervaller. Hissar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall som regleras i Boverkets föreskrifter  Hissar ska besiktigas regelbundet enligt myndigheternas krav och regler.

Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning. Kommunen ansvarar för att kontrollera att fastighetsägarna har besiktat sina hissar. Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter De gäller till exempel grävmaskiner, fordonskranar, hissar, lingångar och kranar.