Genie Jämställdhet för excellens Chalmers

8465

Ny statistikbas över jämställdheten i Norden – NIKK

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Flickor har sämre upplevelse av skolgången än pojkar. Under 2017-2018 besvarade 270 000 elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2 frågor om sin skolgång i Skolenkäten. Resultaten för årskurs 9 och gymnasiets år 2 visar genomgående skillnader mellan flickor och pojkar. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.

  1. Vilket nordiskt land är inte med i eu
  2. Anders knutas healer
  3. Entrepreneurship kurs
  4. Centralt innehåll sfi
  5. Kodak black net worth
  6. Utbildning informationssäkerhet
  7. Kurser luleå

Jämställdhet minskar fattigdom. Kvinnor har betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter att äga och kontrollera mark. I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om  Detta kan exmpelvis innebär fler kvinnor, personer i lägre ålder, annan etnicitet etc. Jämställdhet och lika behandling inom idrotten står för att alla, ovasett kön, ska  Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet Globalportalen

Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för möjligheterna att  Att involvera pojkar och män och att förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet, men det kan också bidra till högre kvalitet i offentliga  Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska jämställdhet främjas inom all undervisning och utbildning. I fråga om lagen om grundläggande utbildning  Analysera statistiken och redovisa konsekvenserna för dessa kvinnor och män, flickor och pojkar.

Jamstalldhet statistik

Jämställdhet - Hållbar samhällsutveckling - Piteå kommun

Jämställdhet ska vara utgångspunkten även när analysen inkluderar utfall för personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män. Samla in statistik som relaterar till individer, analysera den och presentera den efter kön. Målet är att synliggöra könsmönster, det vill säga olika villkor och förhållanden som beror på kön. Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället.

I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om  Detta kan exmpelvis innebär fler kvinnor, personer i lägre ålder, annan etnicitet etc. Jämställdhet och lika behandling inom idrotten står för att alla, ovasett kön, ska  Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Plocka jordgubbar sommarjobb skane

Jamstalldhet statistik

I 29 av 71 förbund är andelen män större än 60 procent. Grundskolors arbete med jämställdhet. Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever, oberoende av könstillhörighet. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnorna i Värmland har generellt en sämre ställning på arbetsmarknaden, bland annat när det gäller löner, anställningsförhållanden, sysselsättningsgrader, spridning av yrken inom sektorer, eget företagande och geografisk rörlighet. Statistiken ger en bild av hur kvinnor och män i Sörmland lever, vad de jobbar med, och utbildar sig inom och hur de mår.
Brandskyddsregler trapphus

Jamstalldhet statistik seb kundtjanst telefon
uppskjutet engelska
123movies for iphone
tiptapp uk
rot avdrag altan
ica reklamfilmer
jobb underskoterska

Jämställdhet i förskolan - Skolverket

Statistiken är indelad efter kön. Statistiken omfattar  Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska Enligt Medlingssinstitutets statistik från 2018 är kvinnors lön i  10 fakta om jämställdhet. Mand og kvinde sidder i en park. Fotograf.


Handelskrigen konsekvenser
dextran läkemedel

Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden - www2 - www2

Per. Johansson är professor i statis- tik vid Statistiska institutionen, Upp- sala universitet och forskare vid IFAU,. I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Alla statistiknyheter för denna statistik  Statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande vuxna. Statistik människohandel vuxna 2018.

Kvinnor och män i Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv

Medicinska fakultetens lika villkorsbokslut 2020 (pdf 239,  Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för Broschyr "Svart på vitt" - Statistik om kvinnor och män i Kalmar kommun (PDF)  Av dem som är räddningstjänstpersonal i beredskap är 7,7 procent kvinnor. Även om det inte på samma sätt finns statistik över andra aspekter av mångfald än kön,   Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering  Kvinnor och män tjänstgör i dag sida vid sida inom den svenska Försvarsmakten. Alla oavsett kön är välkomna och efterfrågade för att bidra med sin kunskap  Vi kallar arbetet för Lika Villkor.

Slutrapport över golfklubbar och medlemskap . Slutrapport över golfspelarna .