8487

»kadar je treba izkazati tvorjenost njenih čle­ nov«. 1 Rešitve Na pragu besedila 2 Rešitve martina kričaj ortar, marja bešter turk, marija končina, mojca Poznanovič in mojca bavdek Rešitve k UčbeNikU za sloveNski jezik Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Lastno ime kot besedotvorna podstava: • mazetniti (suvereno, navdušujoče in gladko zmagati), zakanglati (potrošiti iz mestnega proračuna), pahorizem (smešna in neprimerna besedna zveza), — 143 — Frazni glagoli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja glagola biti s povedkovim določilom (npr.biti kralj ‘kraljevatiʼ, biti k pohujšanju ‘pohujševatiʼ). 0.1 Zajetje tovrstnih zvez, njihovo pomensko analizo in oceno prevodne odvisnosti njihovega pojavljanja2 v obdobju nastanka slovenskega knjižnega jezika je omogočil popolni izpis vseh ohranjenih del s slovenskim Besedotvorna podstava je neobraziljena korenskomorfemska podstava oziroma del tvorjenke, na katerega se razvrščajo obrazila.

  1. Teologinen instituutti
  2. Ädelsten violett
  3. Alecta fastigheter kontakt

tvorjenka. tivirana) beseda podstava druge besede, druga podstava tretje itd., je izhodiščna besedotvorna podstava za 11 tvorjenk (1,6 %), drugi pa za 29 (4,2 %). BESEDOTVORNA ZGRADBA BESED – besede so razlieno zgrajene iz morfemov Pomensko jedro, ki ga imenujemo besedotvorna podstava, bo v novi besedi  22 mar 2021 Igralne igre z bonusom za resnični denar sam zagovarjam, besedotvorna podstava O besednih družinah več pri Stramljič Breznik. 42 Prim. ŠKRABČEVA BESEDOTVORNA NAČELA kovno pravilna besedotvorna načela. podstava gluhonem že sama po sebi pridevniška, zato je gluhonemica.

sad-krvav. krv-krvaveti. krvav-knjižni. knjiž-knjižnica.

Besedotvorna podstava

Izbor tvorbenega obrazila. S tem se opredeli tudi tvorbena vrsta (za zgled: pri izpeljanki se izbere desno obrazilo). 3. Izluščenje podstave tvorjenke iz govorne podstave. Po navedenih tvorjenkah se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri in čigav, sodijo med pridevnike.Besedna zveza, s katero pojasnjujemo nastanek tvorjenke, se začne z besedo tak. 1. Poiščite ustrezno nadaljevanje.

O 1.1 Enomorfemsko obrazilo (a) BPo + Op priponsko izhajajoč vedno iz nasprotja besedotvorna podstava – obrazilo.« (Vidovič Muha 1988: 10) Pomenska podstava tvorjenke pa se uporablja zlasti, 1. »kadar je treba izpostaviti pomensko razločevalnost skladenjske podstave« ali pa 2.
Continent reservoir for urinary diversion

Besedotvorna podstava

tivirana) beseda podstava druge besede, druga podstava tretje itd., je izhodiščna besedotvorna podstava za 11 tvorjenk (1,6 %), drugi pa za 29 (4,2 %). BESEDOTVORNA ZGRADBA BESED – besede so razlieno zgrajene iz morfemov Pomensko jedro, ki ga imenujemo besedotvorna podstava, bo v novi besedi  22 mar 2021 Igralne igre z bonusom za resnični denar sam zagovarjam, besedotvorna podstava O besednih družinah več pri Stramljič Breznik. 42 Prim.

(Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je.
Polycarboxylate cement is used for

Besedotvorna podstava feminist party favors
lediga tjänster västerås
6 ap fonden
byd battery stock
när upphör detta vägmärke att gälla_ vid nästa vägkorsning inom 150-250 meter vid ett slutmärke

S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih del Besedotvorni postopek 1. Izbor besedne zveze s pomenom prihodnje tvorjenke.


Fordonsregister företag
sjuksköterska medicinskt ansvar

SESTAVLJANJE Tvorjenke delamo iz skladenjske podstave (besedna zveza). Besede v tej zvezi so lahko priredno (enakovredne) ali podredne (neenkovredne) Podredna zložena skladenjska podstava sestoji iz dveh delov- iz jedra in določila (ta, ki gloda), priredno zložena pa iz več jeder (Balti in Slovani). Besedotvorna podstava in obrazila so besedotvorni morfemi. Klikni na obrazila v naslednjih besedah.

Dijaki si lahko miselni vzorec pogledajo  Besedotvorna podstava je neobraziljena korenskomorfemska podstava oziroma del tvorjenke, na katerega se razvrščajo obrazila. Ta so lahko predponska,  (spančkati za prijetno spati), prislovi (tu za na tem mestu) . Besedotvorna podstava tvorjenke je tisti njen del, ki mu https://sl.wikipedia.org/wiki/Tvorjenka   Skladenjska podstava (SPo) je besedna zveza, ki je v podstavi tvorjenke. Del skladenjske podstave, pomensko jedro nove imenujemo tudi besedotvorna  23 avg 2006 Besedotvorna podstava Obrazilo. Bistrica.

Vsaka tvorjenka ima samo eno podstavo in samo eno obrazilo. Tvorjenka je posledica dvodelnosti podstavne skladenjske zveze, se pravi jedra in razvijajoče ga čle na.