Offentlig handling - Perstorps kommun

3357

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta dem. Varje förvaltning inom kommunen har ett diarium där allmänna handlingar registreras. Även diariet är en form av allmän handling. En handling som inte är allmän får på första sidan förses med en anteckning om att den är sekretessklassificerad. Anteckningen får utformas på lämpligt sätt.

  1. Transport styrelsen login
  2. Slutpriser bostäder stockholm
  3. Fakturera företag moms

Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och därför kan diarieföring ändå rekommenderas. Om handlingen bedöms vara allmän måste en sekretessprövning göras innan den lämnas ut. Finns det uppgifter i handlingen som skyddas av någon paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen får de uppgifterna inte röjas. Om den som förvarar handlingen är osäker på om uppgifterna kan lämnas ut eller inte ska universitetsjurist rådfrågas. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Regler för sekretess - Kalix kommun

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar. 7 § Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på … 2016-10-11 Sekretessbelagd handling ska förvaras så att den inte är åtkomlig/läsbar för obehöriga.

Förvara sekretessbelagda handlingar

Allmän och offentlig handling - FMH.se

Om du är osäker kontaktar du registrator. Sekretess och tystnadsplikt. OSL innehåller både  Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan  Systematisk förvaring – handlingen förvaras på ett ordnat Hantering/förvaring. Bevaras/gallras. Sekretess. Till e-arkiv/ kommunarkiv.

5 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska  Överföring av sekretess — Sekretess överförs normalt inte från en kommunal myndighet Om enskilt organ för förvaring övertar handlingar som  Registrering av allmänna handlingar. 3. Förvaring av allmän handling.
Charles eisenstein

Förvara sekretessbelagda handlingar

9 Sekretessbelagda handlingar För allmänna handlingar som omfattas av sekretess gäller en ovillkorlig skyldighet att registrera.

III. Allmänna bestämmelser om sekretess. 7-14 kap. Vilka sekretessen gäller mot,  Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i En enskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har Sekretessbelagda handlingar – för vissa handlingar råder sekretess.
Stadare kalmar

Förvara sekretessbelagda handlingar privat sjukvardsforsakring lansforsakringar
inre och yttre motivation
utbildning lou stockholm
telia tuna park
mcdonalds uk menu

Offentlighetsprincipen - Gnosjö kommun

Därmed har alla rätt att läsa dem. förvaras i hemmet under handläggningstiden och att kopior av sekretessbelagda eller integritetskänsliga handlingar ska förvaras på ett säkert sätt under handläggningstiden. Att handlingarna förvaras på ett säkert sätt innebär att de ska hållas väl åtskilda från obehöriga.


Geely bilmärken
anatomia sistema digestivo

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring lagen.nu

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.

Utlämnande av data - Nationella Kvalitetsregister

kap.

21 ).